Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Norskkurs og introduksjonsprogram Rennesøygata 12 4014 Stavanger
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Odd Ragnar W. Ommundsen
Johannes norskopplæring film
Se film her!
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram på Johannes læringssenter 

Hva er et introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogrammet følger lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Se mer på: www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html

Et introduksjonsprogram gir norskopplæring, arbeidserfaring i Norge, samt ulike kurs som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet. Programmet er full tid (37,5 t. pr.uke) i inntil to år, og gir rett til introduksjonsstønad (2 G). Alle introduksjonsdeltakere får en individuell plan for den tiden deltakeren er i programmet.

Et introduksjonsprogram har som formål at deltakere skal kvalifiseres til å komme ut i arbeid eller utdanning, lære om det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige.

Introduksjonsprogrammet er et helårig program som innebærer 30 timers opplæring og 7,5 timer egenstudier per.uke 45 uker i året. Deltakerne følger ordinære norskkurs i 38 uker. Resten av arbeidsåret følger deltakerne ulike tiltak i regi av introavdelingen.

I Introduksjonsprogrammet på Johannes læringssenter gis det blant annet:

 • Norskundervisning
 • Datakurs
 • Trafikkopplæring
 • Kurs i psykisk og fysisk helse
 • Hverdagsmatematikk
 • Aktivitets- og samtalegrupper innenfor trening og trim, foreldrerollen, nærmiljø m.m.
 • Studieverksted
 • CV- og jobbsøkerkurs
 • Yrkesforberedende tiltak med bransjerettede kurs innenfor service, oppvekst, renhold, maskin/ mekanikk og sykehjem.
 • Grunnskoleutdanning for voksne
 • Tilrettelagt norskundervisning for deltakere som ønsker å fortsette i videre utdanning
 • Obligatorisk språk- og arbeidspraksis på en rekke ulike arbeidsplasser

I Stavanger kommune samarbeider Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter om introduksjonsprogrammet.

Hvem kan få introduksjonsprogram?

Det er Flyktningseksjonen i Stavanger som behandler søknader om introduksjonsprogram for innbyggere i Stavanger kommune. For mer informasjon om hvem som har rett til introduksjonsprogram og mer informasjon om ordningen, viser vi til Flyktningseksjonens nettsider.