Meny
Velg seksjon Nasjonale prøver
Fjelltunvegen 43 4100 Jørpeland
Telefon: 51742630 Send oss e-post
Redaktør: Ragnhild Sandvik

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn.Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene.

Se mer info på:

http://www.udir.no/Filer/Vurdering/Nasjonaleprover/Nasjonale-prover-informasjon-til-foreldre-BM.pdf