Meny
Velg klasse/område Forside
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Dager igjen til sommerferien::
19.06.2020 kl 12:00
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
God sommer!
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Kannik ønsker et godt SKOLEMILJØ for alle

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

Nytt rundskriv handler bare om det psykososiale miljøet, betegnet som skolemiljøet. Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Kannik skole har alltid hatt og vil fortsette å ha elevene sitt skolemiljø i fokus.

Ta kontakt med skolen hvis du har innspill, tanker eller har noe å melde i forhold til elevenes skolemiljø.

Det nye regelverket presiserer at den enkelte elev har rett til et trygt og godt skolemiljø. Videre at det er eleven sin oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. At skolemiljøet skal være trygt betyr at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen gjør noe dersom noe skjer. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal også ha nulltoleranse for mindre alvorlige krenkelser.

Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A, det gjør skolen på foreldremøter, i klassen, på skolens nettsted, gjennom læringsplattformer og/eller på e-post. Hvis skolen finner ut noe ved skolemiljøet som kan skade elevenes helse, skal skolen varsle elevene og foreldrene om det snarest mulig.

Les mer om "Null mobbing"

Les hva som står i Opplæringsloven om elevene sitt skolemiljø

Les Rundskrivet "Skolemiljø Udir-3-2017" her