Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer, faglærer eller miljøarbeider bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Finn Lea
Rektor
Avd.leder 10. trinn
Telefon: 51 50 77 70 / 99 26 80 74
Lena Kristensen
Kontorkonsulent
Sentralbord
Telefon: 51 91 40 70
Lena Rosså Lindanger
Avdelingsleder (starter 01.08.24)
8. trinn
Telefon: 40 24 81 40
Lise Følgesvold Pedersen
Avdelingsleder
9. trinn
Telefon: 45 03 64 15
Christian Steinsland
Avdelingsleder/adm
Telefon: 48 16 16 02
Anita Fjellheim
Rådgiver
9. trinn
Telefon: 91 12 72 23
Lene L Strømø
Rådgiver
10. trinn
Telefon: 48 17 08 44
Cecilie Sunde
Rådgiver
8. trinn
Telefon: 48 17 08 18
Margete M Larsen
Miljøveileder
8. trinn
Telefon: 99 16 96 85
Nina Goa Evjen
Miljøveileder
10. trinn
Telefon: 95 75 44 18
Hanne Louise Moe
Miljøveileder
9. trinn
Telefon: 96 04 85 86
Elin Marie Skåland Jarvik
Helsesykepleier
Telefon: 92 40 59 74