Skolens planer

  • Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø - Kannik skole.
  • Inklusjonspraksis Kannik skole
  • Rutiner overføring barnetrinn-ungdomstrinn
  • Rutiner for turer i regi foreldre