Kannik skole sitt orden- og trivselsreglement

Vedlagt finner du vårt lokale reglement for god trivsel og et godt og trygt skolemiljø.