Meny
Velg seksjon Luohká / Klasse 6 a
Luohká / Klasse 1
Luohká / Klasse 2
Luohká / Klasse 3
Luohká / Klasse 4
Luohká / Klasse 5
Luohká / Klasse 6
Luohká / Klasse 7
Luohká / Klasse 8
Luohká / Klasse 9
Luohká / Klasse 10
Voksenopplæring
Postboks 154 / Skuvlaluodda 9 9735 Karasjok
Telefon: 922 07988 / 922 03716 Send oss e-post
Redaktør: May-Britt H.Balto
Ohppiidiskkus/ Elevundersøkelsen 2022

Jus áigi ii heive, šiehtat lonuhit earáiguin jus vejolaš. Atte dieđu oahpaheaddjái.

Hvis tiden ikke passer, prøv å bytte med andre. Gi beskjed til lærer.Váhnenčoahkkin /Foreldremøte powerpoint

Ovttasbargoplána- Samarbeidsplan

Goas/Når: 18.10 dii 18.00

Gos/Hvor: Gaskaskuvlla dihtorlanjas/Datarommet på mellombygget


Deike álmmuhat jahkeplánaid/Her publiseres årsplaner

Timeplan

6A oahppanplánat/læringsplan for 6A

6.A Tlf.nr 92208957 Gunn Kirsti Solbakken

Karasjok skole deltar i læringsmiljøprosjektet fra skoleåret 2020-21. Læringsmiljøprosjektet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» Inkluderende barnehage- og skolemiljø https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/ (hentet 6.1.2.20).

Muittuhus ohppiide ja váhnemiidda! Go oahppi boahtá skuvlii iđđedis de galgá olgun stoahkat, ja boahtit ráidui go oahpaheaddji njurggáda tii.0830. Nu lea min skuvllas njuolggadus. Oahpaheaddjit bohtet ságastallat dan birra luohkáin, muhto dahkabehtet dan ruovttus maid. Dat lea oahppi sihkarvuođa dihte, jus buollinalarbmá vuolgá johtui de eat dieđe galle oahppi leat skuvllas siste. Ja oahppit eai galgga leat siste bearráigeahču haga. Muittuhat vel ahte mis álgá bearráigeahččan 0820. 

Påminnelse til elever og foreldre! Når elevene kommer til skolen på morgenen så skal de være ute å leke til det blåses i fløyta kl.0830, og de skal stille seg i rekken. Det er en regel vi har ved vår skole. Lærerne vil prate om dette i klassene, prat om dette hjemme også. Dette er blant annet for elevens sikkerhet. Hvis brannalarmen går så vet vi ikke hvor mange elever det er inne. Og elever har ikke lov å være inne uten tilsyn. Våre ansatte starter med inspeksjon kl.0820.