Meny
Velg seksjon Luohká / Klasse 5 b
Luohká / Klasse 1
Luohká / Klasse 2
Luohká / Klasse 3
Luohká / Klasse 4
Luohká / Klasse 5
Luohká / Klasse 6
Luohká / Klasse 7
Luohká / Klasse 8
Luohká / Klasse 9
Luohká / Klasse 10
Voksenopplæring
Innføringsklasse
Niitonjárgeaidnu 22 9730 Karasjok
Telefon: 922 03716 Send oss e-post
Redaktør: May-Britt H.Balto
På grunn av internt kurs er skoleruta for skoleåret 2024/2025 endret. En planleggingsdag er flyttet fra 18.11.24 til 04.11.24

Giellavahkku program uke 43

Samarbeidsplan 2023/2024

Karasjok skole deltar fortsatt i læringsmiljøprosjektet dette skoleåret 2023-24. Læringsmiljøprosjektet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

Muittuhus ohppiide ja váhnemiidda! Go oahppi boahtá skuvlii iđđedis de galgá olgun stoahkat, ja boahtit ráidui go oahpaheaddji njurggáda tii.0820. Oahpaheaddjit bohtet ságastallat dan birra luohkáin, muhto dahkabehtet dan ruovttus maid. Dat lea oahppi sihkarvuođa dihte, jus buollinalarbmá vuolgá johtui de eat dieđe galle oahppi leat skuvllas siste. Ja oahppit eai galgga leat siste bearráigeahču haga. Muittuhat vel ahte mis álgá bearráigeahččan 0810. 

Påminnelse til elever og foreldre! Når elevene kommer til skolen på morgenen så skal de være ute å leke til det blåses i fløyta kl.0820, og de skal stille seg i rekken. Lærerne vil prate om dette i klassene, prat om dette hjemme også. Dette er blant annet for elevens sikkerhet. Hvis brannalarmen går så vet vi ikke hvor mange elever det er inne. Og elever har ikke lov å være inne uten tilsyn. Våre ansatte starter med inspeksjon kl.0810.