Spesialundervisning for voksne og syn

Kongsgård skolesenter tilbyr spesialpedagogisk hjelp på grunnskolens område til voksne.

Opplæringstilbudet omfatter:

Spesialundervisning

Hørsel

Logoped

Syn