Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
- Avdelingene

Norskavdelingen
Norskavdelingen gir norskopplæring på alle nivå fra nybegynner til B2. Kursene er tilpasset deltakernes utdanningsbakgrunn og forutsetninger og er delt inn i tre spor. Spor 1 er for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, spor 2 er for deltakere med middels skolebakgrunn, og spor 3 er for deltakere med høyere utdanning og rask progresjon. Vi har kurs på dagtid og kveldstid. Dagkursene går normalt 15 timer i uka. I norskavdelingen har vi også praksisklasser der deltakerne kombinerer norskkurs og arbeidslivskunnskap med ekstern praksis.

Norsk i arbeid 
Norsk i arbeid (NIA) kombinerer norskopplæring med arbeidstrening og utplassering. NIA har 4 ulike arbeidsstasjoner: Kantine, Renhold, Salg/Service/Tekstil og Verksted. Gruppene på de ulike arbeidsstasjonene har servicefunksjoner i det daglige livet på skolesenteret. Norskopplæringen er lagt opp så praktisk som mulig. 

Grunnskoleavdelingen
Grunnskoleavdelingen gir undervisning på grunnskolenivå over 1, 2, og 3 år. Etter avlagt grunnskoleeksamen fortsetter de fleste på videregående skole. Deltakerne er 16 år og eldre. De fleste er minoritetsspråklige.

Spesialavdeling og logopedi
Spesialavdelingen gir tilbud om spesialundervisning på grunnskolens område til voksne deltakere.  Opplæringstilbudet er mangfoldig.  Mobilitet, logopedi (barnehagebarn, grunnskoleelever og voksne), lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, ervervet hjerneskade m.v., er noen stikkord fra et bredt fagfelt.

Hørselsavdelingen
Hørselsavdelingens audiopedagoger/lærere underviser hørselshemmede elever på deres hjemmeskoler i Kristiansand og nabokommuner. I denne sammenheng blir det gitt informasjon og veiledning. Elever kommer også ukentlig til felles undervisning i Hørselsavdelingen på Kongsgård. Fellesskapet med andre hørselshemmede er med på å styrke elevenes identitet. Audiopedagogene har tegnspråkkompetanse og underviser i tegnspråk. Avdelingen har kompetanse på CI og andre tekniske hjelpemidler.