Hørselssamling for barn

Elever med nedsatt hørsel kan delta på hørselssamlinger for barn i på Kongsgård skolesenter, Hørselavdelingen. Elevene får da møte andre elever på samme alder med nedsatt hørsel. De fleste elevene bruker høreapparat eller cochlea-implantat.

Tegn vil bli brukt som støtte til tale for de som har nytte av det.

Hvem kan delta? 

Elever fra 1.-7. trinn med nedsatt hørsel fra hele Agder. Vi har to grupper som møtes fem ganger i året:

 • Gruppe 1: 1.-4. trinn
 • Gruppe 2: 5.-7. trinn.

Ungdomsskoleelevene får et tilbud om samling på ettermiddag-/kveldstid. Send en sms til Enny-Karin Vindheim, tlf: 905 656 51 for informasjon om dette.

Hørselssamlinger skoleåret 2023/2024

Gruppe 1 (1. – 4. trinn):

 • 11. oktober        
 • 15. november       
 • 10. januar
 • 28. februar          
 • 10. april

Gruppe 2 (5. – 7. trinn):

 • 25.oktober       
 • 29.november       
 • 24. januar     
 • 13.mars         
 • 24.april

Alle samlingene er kl 9.00-13.30

Hva skjer på Hørselssamlingene?

 • Elevene blir kjent med andre som har nedsatt hørsel.
 • Elevene lærer om hørsel, hørselsstrategier og kommunikasjon.
 • Elevene får mer kunnskap om høreapparat/CI og tilleggsutstyr som for eksempel kan gi direktelyd.
 • Vi trener på sosiale ferdigheter.
 • Elevene har muntlige øvelser i engelsk.
 • Fysisk aktivitet i gymsal eller svømmehall.

Sted

Samlingene er på Kongsgård skolesenter i bygg 5, inngang C. Det er enklest å finne frem fra krysset Odins Gate/Heimdals gate.

Transport

 • Elever i 1.-4. trinn i Kristiansand kommune kan få taxi til og fra samlingene. Dette søker Hørselsavdelingen om.
 • Elever i 5-7. trinn kan få busskort. Dette søker elevens hjemmeskole om.
 • Elever fra andre kommuner må gjøre egne avtaler.

Kontaktinformasjon til lærerne på Hørselssamling: