Logoped til barn

Hvem kan søke?

Hvis du har et barn (0-16 år) med vansker innenfor følgende områder, kan dere ha rett til hjelp fra logoped:

 • Språklyder/uttale (barnet utelater eller blander lyder og sier eksempelvis «tate» for «kake»)
 • Stamming og løpsk tale
 • Stemme

Språkvansker

Logopedene ved Kongsgård skolesenter (KSS) jobber ikke med språkvansker hos barn. Dette følges opp av barnehager og skoler, i samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Hvordan søke om logoped?

Det er PPT som utreder behovet for logoped hos barn. Hvis du ønsker en kartlegging av barnet ditt, må du derfor ta kontakt med PP-tjenesten eller barnehagen/skolen din. Den videre saksgangen er litt ulik for barnehager, kommunale og private skoler:

Søknad - barnehager og private skoler

 • Foresatte eller barnehagen/skolen henviser barnet/eleven til PPT.
 • PPT kartlegger behovet og gir eventuelt en anbefaling i en sakkyndig vurdering (SV).
 • På grunnlag av anbefalingen fatter Kristiansand kommune (v/Oppvekst stab plan og forvaltning[AS1] ) enkeltvedtak.
 • Kristiansand kommune (v/Oppvekst stab plan og forvaltning)[AS2]  sender deretter søknadsskjema for logoped barn til KSS.
 • KSS sender bekreftelse på mottatt søknad til barnehagen/skolen.
 • KSS behandler søknader fortløpende og tar kontakt med barnehagen/skolen når det er ledig kapasitet hos logopedene.

Søknad - kommunale skoler

 • Foresatte eller skolen henviser barnet/eleven til PPT.
 • På grunnlag av anbefalingen fatter skolen v/rektor enkeltvedtak.
 • Skolen sender søknadsskjema for logoped barn til KSS.
 • KSS sender bekreftelse på mottatt søknad til skolen. En av logopedene tar kontakt så snart saken er fordelt og det er ledig kapasitet.

Sted

Logopedene fra KSS gir undervisning og veiledning på den enkelte barnehage/skole.

Kontakt

Kontakt KSS for ytterligere informasjon:

Tlf: 381 07800
E-post: post.kongsgard.skolesenter@kristiansand.kommune.no

Logoped til voksne

Se også logoped til voksne.