Voksne med nedsatt hørsel

Hvem kan søke?

Er du voksen med nedsatt hørsel, kan du få hjelp med følgende fra KSS, Hørselavdelingen:

  • Lyttetrening etter cochleaimplantat (CI): Informasjon om tilbudet finner du her: Velkommen til lyttetrening (PDF)
  • Høreapparattilvenning. Strever du med å bruke høreapparat, kan du søke om hjelp til tilvenning, bruk og lyttetrening.
  • Informasjon og samtale knyttet til andre hørselsrelaterte utfordringer

Slik søker du

Bor du i Kristiansand kommune, kan du søke på dette digitale skjemaet: Skjema for søknad om spesialpedagogisk opplæring

Bor du i en annen kommune, må du kontakte voksenopplæringen der du bor, slik at de kan søke om tjenester fra Hørselsavdelingen for deg

Sted

Audiopedagogtimene gjennomføres på
Kongsgård skolesenter (KSS), bygg 5, Kongsgård allé 20, 4631 Kristiansand.

Kontaktinformasjon

Kjersti Herseth Vehus
Tlf: 902 60 394,
E-post: kjersti.herseth.vehus@kristiansand.kommune.no

Lovverket

Audiopedagogtjenesten er en del av voksenopplæringen og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område etter opplæringsloven §4A-2.