Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
- Info om Kongsgård skolesenter

Kongsgård skolesenter ligger i Kongsgård allé 20 på Lund i Kristiansand. Gjennom uka har over 800 elever og vel 130 ansatte sitt daglige virke her. I all hovedsak dreier det seg om voksne, minoritetsspråklige elever, men Kongsgård skolesenter har også ansvaret for opplæringen av hørselshemmede elever i grunnskolen i Kristiansand i tillegg til ordinær voksenopplæring.

Rektor:  Morten Hauger 

Virksomheten består av 5 områder:
Norskavdelingen tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne over 16 år. Undervisningen følger ”Opplæringsplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere”. 
Avdelingsledere:  Hildegunn Klippen, spor 2 & 3 og Ann-Margret Ramse, spor 1 & 2.

NIA (Norsk i arbeid) kombinerer norskopplæring med arbeidstrening/utplassering. NIA har 4 ulike arbeidsstasjoner, verkstedgruppe, tekstilgruppe, renholdsgruppe og kantinegruppe. Gruppene har servicefunksjoner i det daglige liv på senteret. Norskopplæringen er lagt opp så praktisk som mulig. I tillegg har vi grupper for kjørenorsk, barnehagepraksis, arbeidspraksis ute og e-læring. 

Grunnskoleavdelingen gir undervisning på grunnskolenivå over 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Etter avlagt grunnskoleeksamen fortsetter de fleste på videregående skole. Deltakerene er 16 år og eldre. De fleste er minoritetsspråklige.
Avdelingsleder:  Gunnhild Bratland Nygård

Spesialavdelingen gir tilbud om spesialundervisning på grunnskolens område til voksne deltakere. Opplæringstilbudet er mangfoldig. Mobilitet, punktskriftopplæring, logopedi (barnehagebarn, grunnskoleelever og voksne), lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, ervervet hjerneskade, kartlegging/utredning m.v., er noen stikkord fra et bredt fagfelt.
Avdelingsleder: Lisbeth A.Karlsen

Hørselsavdelingens audiopedagoger/lærere underviser hørselshemmede elever på deres hjemmeskoler i Kristiansand og nabokommuner. I denne sammenheng blir det gitt informasjon og veiledning. Elever kommer også ukentlig til felles undervisning i Hørselsavdelingen på Kongsgård. Fellesskapet med andre hørselshemmede er med på å styrke elevenes identitet. Audiopedagogene har tegnspråkkompetanse og underviser i tegnspråk. Avdelingen har kompetanse på CI og andre tekniske hjelpemidler.
Avdelingsleder:  Hans Bjørn Haugsjå