Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Voksenopplæring

Hørselsavdelingen tilbyr ulike tjenester innenfor voksenopplæringen. Det kan dreie seg om spesialundervisning på grunnskolens område etter Opplæringsloven § 4  A-2 eller etter Introduksjonsloven.

Lyttetrening

Vi gir undervisning til voksne som har fått Cochleaimplantat (CI), og som ønsker lyttetrening for å få best mulig nytte av implantatet. Vi tar også imot voksne med høreapparat som ønsker hjelp til tilvenning, bruk og lyttetrening. For å få hjelp av audiopedagog må de som er bosatt i Kristiansand, søke på det digitale skjemaet som ligger på hjemmesiden vår. Andre må kontakte voksenopplæringen i sin kommune, slik at de kan søke om tjenester fra Hørselsavdelingen ved Kongsgård skolesenter.

Tegnspråkgruppe

Vi gir undervisning på tegnspråk til voksne med spesielle behov. Ta kontakt med Hørselsavdelingen for informasjon og påmelding. 

Lyttetrening for voksne som har fått cochleaimplantat (CI)  

Når lyden blir satt på det nye cochleaimplantatet (CI) begynner en viktig prosess. CI-brukeren skal da trenes opp til å forstå tale og omgivelseslyder på nytt.  

De første timene går med til en nøye kartlegging for å finne ut hvor mye CI-brukeren hører og forstår. På bakgrunn av disse resultatene lages det et treningsprogram som er tilpasset den enkelte. Det brukes forskjellige kartleggingsoppgaver og det testes blant annet ut om CI-brukeren kan høre Lings lyder (m/o/s/sh/a/i), i tillegg til ulike omgivelseslyder. Det blir også satt av tid til samtale med fokus på hørselshistorikk, forventninger og veien videre.  

Etter en kartleggingsperiode på 4-5 timer, vil det bli laget en plan for lyttetreningsperioden. Ved behov for mange undervisningstimer vil det kreves en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Lyttetreningen vil i hovedsak bli gitt individuelt, men grupper vil bli startet opp etter behov.

 

Hørselshemmede voksne med spesielle behov – «Tegnspråkgruppa»          

Grunnlaget for dette tilbudet er å vedlikeholde og videreutvikle norsk tegnspråk hos deltakerne. Det skapes et tegnspråkmiljø der det er naturlig å kommunisere på tegnspråk, og der deltakerne opplever noe sammen på et språk de har mulighet til å forstå.  

Det blir gitt undervisning for å lære nye tegn og forstå andre som bruker tegnspråk. Digitale hjelpemidler blir tatt i bruk for å lære tegn og kommunisere, slik som video, kamera, pc, mobil og iPad.         

All samtale og kommunikasjon foregår på tegnspråk. Læring skjer gjennom samtaler, forberedelse til felles måltid, andre dagliglivets aktiviteter og på turer/ekskursjoner.