Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Faks: 3810 7805 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
Gå til Its Learning
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hva er dysleksi?

Dysleksi er en lese- og skrivevanske som innebærer å ha vansker med å avkode ord. Tre til fem prosent av elevene i grunnskolen har dysleksi.

* Forholdet mellom lyder og bokstaver:
De blander lettere lyder som b og p, eller b og d. De sliter med å høre hvilke bokstaver ord slutter og begynner på. Det gjør at det tar lengre tid å lære å lese og skrive.

* Å avkode ord:
De bruker lang tid med å forstå betydningen av hvert enkelt ord. Fordi avkodingen tar så lang tid, blir det vanskeligere å få med seg helheten. Men -  dersom de får teksten lest opp, har de som regel ingen problemer med å forstå helheten.

* Dyslektikere har ofte problemer med dobbeltkonsonant, særskriving (orddeling) og de skriver ofte ordene slik de høres ut.

* De har også problemer med at linjene eller bokstavene "hopper på papiret".

God tilrettelegging kan sikre at voksne med dysleksi fungerer godt i utdanning og arbeid. Personer med lese- og skrivevansker har lovfestet rett til individuell tilrettelegging når de studerer og arbeider. Skoler har tilretteleggingsplikt. 

Lese- og skrivevansker (dysleksi) brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive. Vansker kan dreie seg om læringen av bokstavene og problemer med å skille dem fra hverandre. Det kan også handle om læring av bokstavlydene eller problemer med å forme bokstavene. Det er ingen sammenheng mellom dysleksi og evnenivå. Problemene som gjør det vanskelig å lære lesing og skriving, kan ofte fortsette inn i voksen alder. Voksne dyslektikere kjennetegnes ofte ved at de leser langsomt eller usikkert, skriver enkelte ord feil og strever med å skrive lengre tekster. Mange kan i tillegg slite med lav selvtillit og manglende tro på egne muligheter. 

Kongsgård skolesenter er godt rustet til å gi kvalitet i denne opplæringa og hjelpe med god tilpasning og tilrettelegging i undervisningen.