Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Grunnskoleopplæring

Hørselsavdelingen består av en faggruppe med audiopedagoger og spesialpedagoger. Mange har i tillegg god tegnspråkkompetanse. Hørselsavdelingen har som oppgave å bistå grunnskoler i Kristiansand kommune som har elever med nedsatt hørsel, og som har undervisning etter Opplæringslovens § 5.1 eller § 2.6. Dersom det er ledig kapasitet, kan disse tjenestene kjøpes av nabokommunene også.

Elever som har behov for undervisning fra Hørselsavdelingen, kan få dette ved at hjemmeskolen sammen med foreldrene kontakter PPT i kommunen for å få en sakkyndig vurdering. På grunnlag av denne vurderingen, vil Hørselsavdelingen kunne tilby et antall timer med undervisning til en elev med nedsatt hørsel. Innholdet i undervisningen bygger på den sakkyndige vurderingen. Våre pedagoger kan bistå på mange ulike områder.

Hovedarbeidsoppgavene vil være:

 • Gi direkte audiopedagogisk undervisning til elever med nedsatt hørsel på deres hjemmeskoler.
 • Undervise elevene i henhold til Læreplanen og deres IOP.
 • Samarbeide med og veilede kontaktlærerne og faglærerne, slik at det samlet blir et godt undervisningstilbud for disse elevene.
 • Samarbeide med foreldrene og andre faginstanser.

Hørselssamling er et tilbud vi har gitt elever med nedsatt hørsel gjennom mange år. Det kommer elever fra hele Agder. Vi har delt elevene inn i  grupper etter alder og sosial tilhørighet. Samlingene er fordelt etter en rullerende årsplan. Elevene som kommer sammen, har ulik grad av hørselstap og flere er CI-opererte. Vi tegnspråktolker for dem som har behov for det.

Vi ønsker å gi elevene:

 • et sosialt fellesskap
 • nye venner
 • mulighet for å dele erfaringer
 • kunnskap om hørsel
 • tips i skolehverdagen
 • styrking av egen identitet
 • trygghet på seg selv
 • mestringsopplevelser
 • faglig påfyll

Innhold i samlingene:

 • Undervisning i emner hentet fra fagfornyelsen i norsk, matte, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
 • Undervisning i hørsel og tegnspråk
 • aktiviteter i gymsal
 • formingsoppgaver
 • spill og leker
 • enkel matlaging
 • besøk på museer, bibliotek, bedrifter og naturen i nærmiljøet

Se også eget program som ligger under "Hørsel" i høyre kolonne på hjemmesida.