Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn 2023
Vedlegg
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 913690 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 14 dokumenter i arkivet.
Vår visjon

"Med mot og mestring møter vi framtiden"

 

Grunnlaget for opplæringen på skolen

Vi vil jobbe for at Lunde skoles elever har mot til å tro på seg selv. Vi vil at de daglig skal oppleve mestring, våge å utfordre seg selv og få så gode ferdigheter og kunnskaper at de blir livsdugelige mennesker. Med relasjonsledelse som grunnleggende styringsprinsipp, skal positive og rause voksne skape trygge rammer for læring, utvikling og livsmestring.

 

Våre grunnleggende verdier for opplæring:

Inkludering: Våre elever skal kjenne at de blir verdsatt for den de er, og at de skal utvikle seg i et felleskap preget av gjensidig respekt.

Tilhørighet: Våre elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag der utvikling av gode relasjoner mellom voksne og elever står sentralt. Gjennom felleskap og opplevelser skal elevene kjenne stolthet av å være elev ved Lunde skole og våge å stå opp for hverandre.

Deltakelse: Våre elever skal oppmuntres til å være nysgjerrige, kreative og nyskapende. De skal være aktive deltakende i egen læring, i skolehverdagen og i samfunnet.