Skolens planer

Lunde skole ønsker at alle våre elever har en trygg og god skolehverdag. Derfor jobber vi fortløpende med miljøet i den enkelte klasse og mellom klasser. Elevsamtaler og utviklingssamtaler er gode verktøy for å følge opp enkeltelever. Skolen gjennomfører dessuten elevundersøkelsen på alle tre trinn.

  • Hundvåg bydel har en felles plan for trygt og godt skolemiljø, se vedlegg
  • Stavanger kommune har utarbeidet egne planer for kvalitetsutvikling i skole. Se her
  • Andre planer