Miljøteamet

Miljøteamet ved Lunde skole består av 3 miljøterapeuter som er 
ressurspersoner og har hovedansvaret for tett samarbeid og det 
psykososiale miljøet på hvert sitt trinn, og på tvers av trinn.

● Er tilgjengelige for elever og foreldre som trenger hjelp, råd og veiledning
● Har dialog og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
● Har samarbeid med lag, fritidsklubben og foreninger i nærmiljøet
● Sikrer forebyggende og inkluderende tiltak rundt enkeltelever og grupper
● Har fokus på å bygge relasjoner

Les mer om Lundemodellen i vedlagt dokument!