Informasjon om skolen

Lunde skole er en ungdomsskole med ca 240 elever fra 8. til 10.trinn og har ca 50 ansatte. Skolen har tre paraleller på hvert trinn. I tillegg gir vi et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud i en aldersblandet klasse.

Høsten 2018 ble Lunde skole Stavangers første universitetsskole, noe som betyr et tettere samarbeid med UIS for å videreutvikle både praksis, forskningssamarbeid og grunnskolelærerutdanning. Se mer her