Med mot og mestring møter vi fremtiden

Besøks- og leveringsadresse
Lerkeskogen 1
4083 Hundvåg
Rektor
Anne Lunde

Om Lunde skole

Lunde skole ligger ytterst ute på Hundvåg. Rundt skolen er det flotte naturområder med både sjø og skog. Lunde skole sto ferdig høsten 2001.