Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn 2023
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 913690 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Etter 15. juni vil ikke lenger elever som har valgt å logge inn i tredjepartstjenester som for eksempel Spotify, Pokemon Go  og  TikTok  med "logg inn med Google", og  sin stavangerskolen.no- konto ha muligheten til dette. Det har vært mulighet til å logge inn i disse, og andre tredjepartsapper, gjennom et API.  Fra 15. juni fjerner vi denne muligheten for alle andre tjenester enn noen forhånddefinerte som vi har godkjent.

Vi velger å kommunisere dette ut via hjemmesiden slik at foresatte ved behov kan hjelpe barna med å endre påloggingen til disse tjenestene. Dette kan en som regel gjøre ved å gå inn på "min profil"  og redigere kontoinformasjonen.

Kort sagt vil dette si at dersom barnet du har i hus bruker sin skolekonto til å logge seg inn i noen av tjenestene over, må de bytte mailadresse. Dette må gjøres før 15. juni. Gjør de ikke det vil de når de prøver å logge seg inn i disse tjenestene få opp at påloggingen er blokkert.


Dersom elev mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakter ikke er fulgt har eleven rett til å klage. 

Elevene kan klage selv. eller foresatte kan klage på vegne av eleven fram til denne er 18. år. 

Før en eventuell klage bør elev/foresatte ta kontakt med faglærer/skole for å få en begrunnelse for den karakteren eleven har fått. 

En klage på standpunktkarakter skal sendes skriftlig til skolens rektor. 

Her er informasjon fra Statsforvalteren om klage på standpunktkarakter. 

Standpunktkarakterer vil bli gjort tilgjengelige 26 mai fra Lunde skole. 


Dersom en elev er misfornøyd med karakter på skriftlig eksamen kan elev/foresatte klage på karakteren ut i fra følgende kriterier: 

Klagen må leveres innen 10 dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig for eleven. 

Eleven bør rådføre seg med faglærer/lærer før en klage. 

Klagen må leveres skriftlig til skolens rektor og trenger ingen begrunnelse. 

Klagen må underskrives av elev. 

En klage kan føre til at eleven beholder samme karakter, eller at karakteren blir bedre eller dårligere. Skolen informerer eleven om resultat av klagen. 


Skeie skolekorps, Skeie skole 6.klasse og Lunde skole 8.klasse inviterer til 17.mai-fest på Skeie skole.

Arrangementet varer fra kl 10.30 til 13.00.