Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn
Vedlegg
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 93 33 00 Faks: 51 93 33 01 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ny handlingsplan mot mobbing

Du finner skolens handlingsplan mot mobbing som vedlegg i menyen til høyre. Denne er felles for alle skolene i bydelen.

Lunde skole ønsker at alle våre elever har en trygg og god skolehverdag. Derfor jobber vi fortløpende med miljøet i den enkelte klasse og mellom klasser. Elevsamtaler og utviklingssamtaler er gode verktøy for å følge opp enkeltelever. Skolen gjennomfører dessuten elevundersøkelsen på alle tre trinn. I tillegg bruker også skolen Spekter én gang hvert semester i alle klasser. Spekter er en ikke-anonym undersøkelse som viser flere parametre i sammenheng med klasse- og skolemiljøet.