Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 93 33 00 Faks: 51 93 33 01 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolemiljøutvalg 2019-2020

 Skolemiljøutvalget 2019/2020

På Lunde skole har vi et skolemiljøutvalg som består av representanter fra elevene, foreldrerådet og de ansatte. Skolemiljøutvalget er sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Elevrepresentanter: Thelma Winterstø Aase, Allis Bore Hovland og Nikolai Hult Simenstad

Foreldrerepresentant: Laila Veronika Jonassen

Helsesøster: Karin Kristiansson

Skolens ansatte: Silje Gustafsson og Aud Mjelde