Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 93 33 00 Faks: 51 93 33 01 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ansatte 2020-2021

Ansatte på Lunde skole skoleåret 2020-2021

Lilly Guttormsen
Kontaktlærer A klassen
lilly.sofie.guttormsen@stavangerskolen.no (Send)
Geir Olav Helgøy
Faglærer A klasse
geir.olav.helgoy@stavangerskolen.no (Send)
Elisabeth Lea
Barnevernspedagog
elisabeth.lea@stavangerskolen.no (Send)
Raymond Eckholm
Faglærer A klasse
raymond.skrudland.eckholm@stavangerskolen.no (Send)
Sissel Norberg
Faglærer A klassen
sissel.l.norberg@stavangerskolen.no (Send)
Ingunn Andersen
Barne- og ungdomsarbeider
ingunn.bjorheim.andersen@stavangerskolen.no (Send)
Marianne Eike Pettersen
Faglærer A klasse
marianne.eike.pettersen@stavangerskolen.no (Send)
Bjørg Sandvik
Faglærer A klassen
bjorg.sandvik@stavangerskolen.no (Send)
Wojciech Ziolkowski
Miljøterapaut A klassen
wojciech.ziolkowski@stavangerskolen.no (Send)
Artur Lindgren
Miljøterapaut A klassen
artur.lindgren@stavangerskolen.no (Send)
Emilie Skjøldt Tønnesen
Skoleassistent A klassen
emilie.skjoldt.tonnessen@stavangerskolen.no (Send)
Anita Helgestad Dahlskås
Kontaktlærer 8b
anita.helgestad.dahlskas@stavangerskolen.no (Send)
Andreas Nymo
Kontaktlærer 8c
andreas.nymo@stavangerskolen.no (Send)
Margrethe Saua Madsen
Kontaktlærer 8d
margrethe.saua.madsen@stavangerskolen.no (Send)
Elise Henningsen
Kontaktlærer 9b
elise.henningsen@stavangerskolen.no (Send)
Eivind Thoresen
Kontaktlærer 9b
eivind.thoresen@stavangerskolen.no (Send)
Morten Sztanka
Kontaktlærer 9c og tysklærer
morten.stefan.sztanka@stavangerskolen.no (Send)
Tormod Lunde Husebø
Kontaktlærer 9c
tormod.lunde.husebo@stavangerskolen.no (Send)
Hanne Granhøy
Kontaktlærer 9d
hanne.granhoy@stavangerskolen.no (Send)
Nina Marie Haughom
Kontaktlærer 9d
nina.marie.haughom@stavangerskolen.no (Send)
Synnøve Scarbocci
Kontaktlærer 10b
synnove.hadland.scarbocci@stavangerskolen.no (Send)
Aslak Sverre Fjælberg
Kontaktlærer 10c
aslak.sverre.fjelberg@stavangerskolen.no (Send)
Ørjan Hviding
Kontaktlærer 10c
orjan.hviding@stavangerskolen.no (Send)
Oda Susan Torp Pedersen
Kontaktlærer 10d
oda.susan.torp.pedersen@stavangerskolen.no (Send)
Eli Ekeland
Kontaktlærer 10d
eli.ekeland@stavangerskolen.no (Send)
Siri Arnestad
Faglærer og fransklærer
siri.arnestad@stavangerskolen.no (Send)
Johan Henrik Knutsen
Faglærer
johan.henrik.knutsen@stavangerskolen.no (Send)
Kjersti Thoresen Knudsen
Faglærer
kjersti.thoresen.knudsen@stavangerskolen.no (Send)
Lise Marte Hagen
Faglærer
lise.marte.hagen@stavangerskolen.no (Send)
Øystein Tonstad
Faglærer
oystein.tonstad@stavangerskolen.no (Send)
Steffen Kent Wallace
Faglærer
steffen.kent.wallace (Send)
Hanne Helgesen
Faglærer
hanne.helgesen@stavangerskolen.no (Send)
Elin Vestersjø
Faglærer
elin.vestersjo@stavangerskolen.no (Send)
Ingrid Thu Frafjord
Faglærer
ingrid.thu.frafjord@stavangerskolen.no (Send)
Eirik Alfarnes
Faglærer og spansk lærer
eirik.holm.alfarnes@stavangerskolen.no (Send)
Vicente Gomez Manet
Faglærer Spansk
vicente.gomez.manet@stavangerskolen. (Send)
Agnethe Cederløv
Faglærer
agnethe.cederlov@stavangerskolen.no (Send)
Siv-Renathe Løkka Aarrestad
Faglærer
siv-renathe.lokka.aarrestad@stavangerskolen.no (Send)
Silje Sola Gustafsson
Barnevernspedagog
silje.gustafsson@stavangerskolen.no (Send)
Brit Haaland
Vernepleier
brit.haaland@stavangerskolen.no (Send)
Aud Mjelde
Barnevernspedagog
aud.skjervik.mjelde@stavangerskolen.no (Send)
Thomas Fredriksen
Vaktmester
Torstein Vik
Altmuligmann
torstein.vik@stavanger.kommune.no (Send)
Luisa Hausvik
I permisjon
luisa.fernanda.hausvik@stavangerskolen.no (Send)
Valentina Apse
I permisjon
valentina.apse@stavangerskolen.no (Send)