Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn 2023
Vedlegg
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 913690 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 14 dokumenter i arkivet.
Spesialundervisning

Spesialundervisning - Hva kan jeg forvente av skolen?

 • Skolen skal involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • vurdere om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal værelage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året 

Du som er forelder

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet ditt
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen  

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr og hva du kan forvente av skolen din?

Klikk på lenken under: Spesialundervisning på fem minutter http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/Til-deg-som-er-forelder/