Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 93 33 00 Faks: 51 93 33 01 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Regelverket i skolen

Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven er felles for grunnskolen og videregående opplæring.

https//www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/lover-og-forskrifter/

 

Forskriften for reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune, vedtatt av Kommunal styret for oppvekst 08/06- 16 finner du her.

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-a/barnehage-og-skole/reglement-for-orden-og-oppforsel-i-stavangerskolen-2016.pdf