Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Kantine
Kommende 8.trinn 2023
Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Telefon: 51 913690 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Anne Lunde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Regelverk- nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen som jobber på skolen vet om -eller tror - at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal han eller hun alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si i fra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at elevene igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet av en voksen på skolen har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

  • Først må du ha tatt saken opp med rektor
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen elevene går