Ansatte

.
Marit Faanes
Rektor
Telefon: 48136116
Elisabeth G. Aggvin
Inspektør
Telefon: 41047126
Jarand Sørsdal
Inspektør
Telefon: 99240469
Unni Brekka Ugland
Kontorleder
Telefon: 38064300
Svein-Åge Losnegard
Rådgiver
Telefon: 90408959
Solfrid B. Salvesen
Sosiallærer
Telefon: 90368092
Terje Rødland
Spes.ped.kontakt, IT-kontakt, lærer
Telefon: 38064300
Hege Eirin Engestøl
Helsesykepleier
Telefon: 95018421
Magnus Hellebø Nesset
Lærer
Bernt O. Gundersen
Lærer
Hanne Snefrid Flemmen Holum
Lærer
Siri Halvorsen
Lærer
Kristina Holtet
Lærer
Leif-Arne Ingebretsen
Lærer
Elin Justnæs
Miljøarbeider
Laila Nøkland
Lærer
John Arthur M. Rokkones
Lærer
Hilde Øslebye
Lærer
Mathias Henriksen Skar
Lærer
Elise Sofie Ariansen
Lærer
Waheed Ahmad
Miljøarbeider
Karin Spikkeland Nilsen
Lærer
Mariam Hussain
Lærer
Karen Kulien
Lærer
Madelén Lindhjem Olsen
Spesialpedagog
Margrete Wilhelmsen
Lærer
Ane Margrethe Røed Eliassen
Lærer
Emma Regine Skogen Stolinski
Lærer
Morten-Sebastian Horne
Lærer
Karen Sofie Bakkalia
Lærer
Lars Kristian Onsrud
Miljøveileder
Anne Langeland Nielsen
Fagarbeider
Marie Selsvik
Sindre Brunvand
Fagarbeider
Annette Laurense Hoveland
Lærer
Arik Clausner
Lærer
Elisabeth Larsen Homme
Lærer
Christian Rosenberg Henriksen
Lærer
Eirin Vetaas
Lærer
Nadja Schatz Fjeldheim
Miljøveileder
Roza Arya
Fagarbeider
Elin Lomheim
Lærer
Kaia Kristine Berg-Hanssen
Vikar