Ansatte

.
Elisabeth G. Aggvin
Rektor
Telefon: 41047126
Jarand Sørsdal
Inspektør
Telefon: 99240469
Unni Brekka Ugland
Kontorleder
Telefon: 38064300
Svein-Åge Losnegard
Rådgiver og Kontaktlærer i 9A
Telefon: 90408959
Solfrid B. Salvesen
Sosiallærer
Telefon: 90368092
Terje Rødland
Spes.ped.kontakt, IT-kontakt, lærer
Hege Eirin Engestøl
Helsesykepleier
Telefon: 95018421
Charlotte Fredrikke Jensen Flaa
Kontaktlærer 9B
Kokob Sara Tekie
Lærer
Magnus Hellebø Nesset
Kontaktlærer 9C
Mariam Hussain
Kontaktlærer 8B
John Arthur M. Rokkones
Kontaktlærer 10D
Margrete Wilhelmsen
Kontaktlærer 9D
Hilde Øslebye
Kontaktlærer 10A
Morten-Sebastian Horne
Kontaktlærer 10A
Laila Nøkland
Kontaktlærer 10B
Annette Laurense Hoveland
Kontaktlærer 10B
Arik Clausner
Kontaktlærer 10C
Bernt O. Gundersen
Kontaktlærer 8D
Karen Sofie Bakkalia
Kontaktlærer 10D
Karen Kulien
Kontaktlærer 8A
Mathias Henriksen Skar
Kontaktlærer 9B
Eirin Vetaas
Kontaktlærer 9C
Kristina Holtet
Lærer
Christian Rosenberg Henriksen
Kontaktlærer 8B
Karin Spikkeland Nilsen
Kontaktlærer 9D
Siri Halvorsen
Kontaktlærer 8D
Magne Karsten Mørck
Kontaktlærer 8C
Leif-Arne Ingebretsen
Lærer
Elise Sofie Timenes
Kontaktlærer 10C
Waheed Ahmad
Miljøarbeider
Ane Margrethe Røed Eliassen
Kontaktlærer 8A
Lars Kristian Onsrud
Sosionom
Anne Langeland Nielsen
Miljøarbeider
Sindre Brunvand
Miljøarbeider
Roza Arya
Miljøarbeider
Kaia Kristine Berg-Hanssen
Vikar
Iris Marie Sinnes
Lærer
Nadja Schatz Fjeldheim
Sosionom
Borghild Køsker
Kontaktlærer 9A
Noa-kontakt