Ansatte

.
Elisabeth G. Aggvin
Rektor
Telefon: 41047126
Jarand Sørsdal
Inspektør
Telefon: 99240469
Unni Brekka Ugland
Kontorleder
Telefon: 38064300
Svein-Åge Losnegard
Rådgiver og Kontaktlærer i 8A
Telefon: 90408959
Solfrid B. Salvesen
Sosiallærer
Telefon: 90368092
Terje Rødland
Spes.ped.kontakt, IT-kontakt, lærer
Telefon: 90408961
Hege Eirin Engestøl
Helsesykepleier
Telefon: 95018421
Madelén Lindhjem Olsen
Spesialpedagog og kontaktlærer 8A
Charlotte Fredrikke Jensen Flaa
Kontaktlærer 8B
Kokob Sara Tekie
Kontaktlærer 8B
Magnus Hellebø Nesset
Kontaktlærer 8C
Mariam Hussain
Kontaktlærer 8C
John Arthur M. Rokkones
Kontaktlærer 8D
Margrete Wilhelmsen
Kontaktlærer 8D
Hilde Øslebye
Kontaktlærer 9A
Morten-Sebastian Horne
Kontaktlærer 9A
Laila Nøkland
Kontaktlærer 9B
Annette Laurense Hoveland
Kontaktlærer 9B
Arik Clausner
Kontaktlærer 9C
Tobias Alexander Nilsen Ausland
Kontaktlærer 9C (permisjon)
Bernt O. Gundersen
Kontaktlærer 9D
Karen Sofie Bakkalia
Kontaktlærer 9D
Karen Kulien
Kontaktlærer 10A
Mathias Henriksen Skar
Kontaktlærer 10A
Eirin Vetaas
Kontaktlærer 10B
Kristina Holtet
Kontaktlærer 10B
Christian Rosenberg Henriksen
Kontaktlærer 10C
Karin Spikkeland Nilsen
Kontaktlærer 10C
Siri Halvorsen
Kontaktlærer 10D
Magne Karsten Mørck
Kontaktlærer 10D
Leif-Arne Ingebretsen
Lærer
Elise Sofie Timenes
Lærer
Waheed Ahmad
Miljøarbeider
Ane Margrethe Røed Eliassen
Lærer (permisjon)
Lars Kristian Onsrud
Sosionom
Anne Langeland Nielsen
Miljøarbeider
Sindre Brunvand
Miljøarbeider
Roza Arya
Miljøarbeider
Kaia Kristine Berg-Hanssen
Vikar
Iris Marie Sinnes
Lærer
Nadja Schatz Fjeldheim
Sosionom
Borghild Køsker
Lærer
Noa-kontakt