Skolens pedagogiske plattform

Skolens pedagogiske plattform utdyper skolens visjon og angir retningen på vårt daglige og langsiktige arbeid.

Skolens visjon: Sammen om læring og utvikling.

For oss betyr dette at alle elever
- skal oppleve en meningsfylt skolehverdag og læreglede
- skal oppleve at de er verdsatt
- gjennom fellesskap får opplevelser og utfordringer som bidrar til personlig utvikling
- er del av et fellesskap der de er betydningsfulle deltakere  

Les mer: Skolens pedagogiske plattform