Rettigheter og ordninger

Felles etablerte rutiner/regler/ordninger, rettigheter og hjelpeinstanser i Kristiansandsskolen;

Ordensreglement
Skolene i Kristiansand kommune har felles ordensreglement, vedtatt 24.03.21
Gå til reglementet her

Informasjon fra skolen når barnets foreldre ikke bor sammen
Skolen ber foreldre som ikke bor sammen å bli enige med kontaktlærer om hvordan en ønsker informasjonsflyten skal være, deltakelse på foreldremøter og hvordan foreldrekonferanser praktisk skal gjennomføres.  
Kunnskapsdepartementet har sendt ut et informasjonsskriv om dette.

Hovedpunktene finner du her. Rundskrivet finner du i en kortversjon og en fullversjon (F-036-98).

Foreldre som ikke bor sammen

Rundskriv F-036-98

Føring av fravær på vitnemålet