Meny
Velg seksjon Forside
Teknologi i praksis
Besøksadresse:Flatholmveien 1 Postadresse:Kristiansand kommune, Møvig skole, Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 38064300 Send oss e-post
Redaktør: Marit Faanes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut. Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel, og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres bl.a. gjennom opplysningsvirksomhet, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser med evt oppfølging og videre henvisning, gruppevirksomhet, deltagelse i skolens samarbeidsfora og vaksinering. Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes.

En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsesykepleier Hege Engestøl treffes på skolen mandag, tirsdagonsdag.
 
Helsesykepleier mobil: 950 18 421
 
Mail: hege.eirin.engestol@kristiansand.kommune.no

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt direkte, via telefon eller pr epost.