Meny
Velg seksjon Forside
8.trinn
9.trinn
10.trinn
KUH - Utstilling
Teknologi i praksis
Flatholmveien 1 4623 Kristiansand
Telefon: 38064300 Send oss e-post
Redaktør: Marit Faanes
IST Foreldreportalen
Foreldreportalen (ID-porten)
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut. Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel, og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres bl.a. gjennom opplysningsvirksomhet, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser med evt oppfølging og videre henvisning, gruppevirksomhet, deltagelse i skolens samarbeidsfora og vaksinering. Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes.

En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsesykepleier Hege Engestøl treffes på skolen mandag, tirsdagonsdag og torsdag. Hun er sykemeldt for tiden, og vikar for henne er Tonje Tveito Andersen, tlf 95 30 35 64. Hun er å treffe hver onsdag på Møvig skole.

Kontor Møvig tlf : 38 06 43 13 
Helsesykepleier mobil: 950 18 421
Fysioterapeut mobil: 38075800

Mail: hege.eirin.engestol@kristiansand.kommune.no

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt direkte, via telefon eller pr epost.