Meny
Velg seksjon Forside
Teknologi i praksis
Besøksadresse:Flatholmveien 1 Postadresse:Kristiansand kommune, Møvig skole, Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 38064300 Send oss e-post
Redaktør: Marit Faanes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Rettigheter og ordninger

 

For en komplett oversikt over felles etablerte rutiner/regler/ordninger, rettigheter og hjelpeinstanser i Kristiansandsskolen;
Klikk her
Ordensreglement

Skolene i Kristiansand kommune har felles ordensreglement, vedtatt i Bystyret 11. september 2013.
Gå til reglementet her

 

Retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing i skolen
Stortinget vedtok sommeren 2017 en innskjerping av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Regelverket er samlet i kapittel 9A i opplæringsloven. Kristiansand kommune har laget egne retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing i skolen.
Gå til retningslinjer her

 


Retningslinjer for overnattingsturer

Møvig skoles retningslinjer for overnattingsturer ligger som eget dokument i høyremenyen (Oppdatert 5. mars 2018). Gjelder planlegging og gjennomføring av turer, og er et tillegg til de kommunale retningslinjene.


Se kommunale retningslinjer


Erstatning ved tingskader

Vedlagte dokument gjengir retningslinjene for å avklare hva som skal erstattes. Innhold: 1. Generelt. 2. Elevers eget ansvar for skade de volder. 3. Kommunens ansvar når ansatte eller elever volder skade. 4. Erstatningsutmåling. 5. Billighetserstatning. 6. Saksbehandlingsregler.
Dokumentet finner dere i høyremargen.

 

Informasjon fra skolen når barnets foreldre ikke bor sammen
Skolen ber foreldre som ikke bor sammen å bli enige med kontaktlærer om hvordan en ønsker informasjonsflyten skal være, deltakelse på foreldremøter og hvordan foreldrekonferanser praktisk skal gjennomføres.  
Kunnskapsdepartementet har sendt ut et informasjonsskriv om dette.
Hovedpunktene finner du i vedleggsmenyen til høyre. Rundskrivet finner du i en kortversjon og en fullversjon (F-036-98).