Publisert: 04. april 2024 | Sist endret: 18. januar 2024 | Forfatter: Unni Brekka Ugland

Bli med som Natteravn

Natteravnene i Kristiansand vandrer i bysentrum lørdagene gjennom hele året.

Lørdag 13. april er Møvig skole satt opp på vandring og vi oppfordrer foreldre på skolen til å bli med.

Det er oppmøte på Thon Hotel Parken kl. 22.00, matpause ca. kl. 01.00 og avslutning ca. kl. 02.50.

For de som skal vandre for første gang kan vi betrygge med at alle blir godt ivaretatt. Det blir gitt god informasjon både fra politiet og fra kveldens teamleder før vandringen starter, og man går alltid i grupper på minimum 3, med en erfaren ravn på gruppa. Send meling til foreldrekontakten i din klasse senest 11. november hvis du vil bli med.

Meld fra til klassens foreldrekontakt om du kan bli med innen fredag 5. april kl. 0900.

Takk for deltakelse, sammen skaper vi trygghet!
Vel møtt til vandring med mening, og deltakelse i Norges største enkeltstående voldsforebyggende prosjekt- Natteravnbevegelsen.
www.natteravn.no