Publisert: 17. april 2024 | Sist endret: 18. april 2024 | Forfatter: Unni Brekka Ugland

Regnedag

Onsdag 17. april var det REGNEDAG på Møvig skole. Alle elevene var delt i grupper på tvers av klasser og trinn. Oppgavene var knyttet til ulike fag hvor elevene jobbet med regning som grunnleggende ferdighet. Målet var at elevene skulle oppleve praktisk regning i ulike fag og samtidig bli kjent med nye elever fra andre klasser og på andre trinn. Oppgavene var både ute og inne, på skjerm og fysisk.