Publisert: 26. april 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Unni Brekka Ugland

Verdens bokdag

23.april var verdens bokdag, og denne markerer vi hele uka med aktiviteter på biblioteket! 

Elevene har prøvd seg på origami av gamle bøker. Vanskelig, synes noen, men med mange stilige resultat! 

Omslagene til de fem nominerte bøkene til Uprisen2024 er hengt opp på biblioteket og elevene har i grupper diskutert seg frem til det de mener er det beste omslaget.

Elevene har også hatt en ordkonkurranse hvor målet var å finne flest mulig sammensatte ord. Her var det stort engasjement og elevene var veldig kreative og satt sammen mange ord.

Det har i tillegg vært eget opplegg for elevene i elevkanalen pluss tilgang til lydbøker og det beste “bookface” har blitt kåret.


Her er litt av opplegget gjengitt i bilder: