Meny
Velg seksjon Forside
Vi har nye websider på -> www.nped.no skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gullepleprisen 2018

Under årets NKUL ble nok en gang Gullepleprisen delt ut, en pris som går til individer som har gjort en innsats innen pedagogisk virke i skole eller barnehage. Årets vinner ble Ellen Egeland Flø fra Mailand videregående skole, som får prisen for sitt nyskapende arbeid innen kobling av teknologi, kunstfag og vitenskap.  

Det ble også delt ut en hederspris i 2018. Hedersprisen skal gå til noen som over tid har utmerket seg ved god pedagogisk bruk av IKT. I år har juryen valgt å dele ut denne prisen til Kjellaug Ellingsen, som gjennom 45 år i Bergen kommune har vært med på å drive IKT-satsingen i skolen.  

Her kan du lese juryens begrunnelser:  

HEDERSPRISEN

Årets hedersprisvinner har et stort engasjement for digitalisering av læringsprosesser i skolen. Gjennom hele 45 år i Bergen kommune har hun jobbet grundig og målrettet med utvikling av undervisnings-praksiser for å engasjere elever og lærere. Fokuset har hele tiden vært å inspirere lærere til å berike elevenes læring.   Hedersprisvinneren er en av pioneerene i Norge innenfor utvikling av infrastruktur og tilrettelegging av støtteverktøy. Allerede tidlig på 1990-tallet var hun igang med å samle og synliggjøre nettbaserte ressurser for bruk i undervisningen. Hun har alltid vært i front og har hele tiden delt oppdagelsene og erfaringene sine med kollegaer i inn- og utland. Spesielt har hun satt spor etter seg i feltet STL+.   Hedersprisvinneren har et engasjement, pågangsmot og godt humør - som har vært nødvendig i de mange kampene for å overbevise skeptikerne til IKT-støttet læring.  
Hun har vært med på å bygge opp det gode miljøet fra starten, og har betydd så mye for mange. Dette synes vi fortjener heder.     
Hedersprisen 2018 går til en person som har kjempet for IKT i mange, mange år, nemlig Kjellaug Ellingsen.       

 

GULLEPLEPRISEN

Årets Gulleplevinner har et stort engasjement for skaperverkstedaktiviteter. Hun brenner for å tilpasse opplæringen for alle elever, og har tro på at det praktiske aspektet ved skaperverskstedet skaper ekstra motivasjon for elever på alle nivåer når de får ta i bruk kreativiteten sin.   Årets vinner er ildsjel og ansvarlig for skaperverkstedet på sin videregående skole. Skaperverkstedet skal gi mestringsfølelse, både til de som er veldig flinke og til de som sliter på mer teoretiske arenaer. Her kombineres teknologi, vitenskap og kunstferdigheter for å bygge ting. Skaperglede og innovasjon er i fokus.   Siden åpningen av skaperverkstedet har årets Gulleplevinner blant annet gjennomført vannrakettbygging med måling av akselerasjon ved hjelp av micro:bit, robotkodekonkurranse, og hospitering fra ungdomsskoler i området der de har laget unyttige roboter i faget Utdanningsvalg.  
Vinneren er igang med flere spennende prosjekter:   
- Hun har laget opplegg for bruk på skolens yrkesfaglige linjer 
- Hun holder på å lage en ukes sommerskole på skaperverkstedet (i samarbeid m Lørenskog kommune), 
- Hun utvikler prosjekt Læring og Undring i Realfag. Prosjekt LUR er et pilotprosjekt der skolen tilbyr et realfaglig undervisningsopplegg for elever på 7.-10. trinn med høyt læringspotensial. Disse elevene får komme annen hver onsdag kl 12.00 - 16.00 til Mailand Skaperverksted, der de tar utgangspunkt i teoretiske realfag som programmering, matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori ved hjelp av bl.a. koding og modellering. Deltagerne vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design slik at de kan få utvikle sin kreativitet og dybdelære og får muligheten til å selv erfare realfag i praksis.  

Årets gulleplevinner har lansert et tverrfaglig prosjekt med HO-linja og naturfag i VG1 der oppgaven blir å lage en modell av fordøyelsessystemet som gjerne kan pusles sammen eller males ved hjelp av 2d-modellering og laserkutter. Denne modellen skal igjen være del av et "undervisningsopplegg" elevene som er i praksis i barnehager eller barneskoler skal prøve ut der. Gulleplevinneren ønsker å dele oppleggene de utvikler på skaperverkstedet slik at alle som ønsker kan bruke dem. Hun deler dem via blogg, Facebook-gruppe, i artikler og på konferanser i inn- og utland.   De som ønsker å høre mer fra årets Gulleplevinner må gå på foredraget hennes onsdag kl 10.15 på R9.   
Vi er glade og stolte over å kunne gi årets Gulleple til: Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole.