Meny
Velg seksjon Forside
Vi har nye websider på -> www.nped.no skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lærerutdanning lager fremtidens læringsrom

Lærerutdanningene ved flere av landets universiteter er i ferd med å utvikle teknologirike klasserom. På Universitetet i Agder er flere NPeD-medlemmer engasjert i et prosjekt som skal føre til Undervisningsverkstedet, et rom fullt av fremtidens teknologi til bruk i undervisningen. 
- Vi i arbeidsgruppa jobber med å utvikle et fleksibelt, teknologirikt klasserom til bruk i lærerutdanningene ved UiA. Dette skal brukes i alle lærerutdanningene; barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, PPU og PPU Yrkesfag. Rommet har fått arbeidstittel Undervisningsverkstedet. Dette sier prosjektleder, og NPeD-medlem, Kjerstin Breistein Danielsen. UiA har invitert med representanter fra lærerutdanningene, fagmiljøene, studenter og grunnskole i en arbeidsgruppe, som har fått i oppgave å arbeide fram konseptet. Gruppa har vært på studietur både til Universitetene i Stavanger og København, for å se hva de har fått til der. Planene begynner nå å ta form. Kjerstin forteller videre: - Vi ønsker at Undervisningsverkstedet skal være et sted hvor faglærere i lærerutdanningene kan prøve ut ulike undervisnings- og arbeidsmåter sammen med studentene. Og hvor de kan få mulighet til å utvikle sin egen kompetanse, både når det gjelder det digitale og det didaktiske. I tillegg er det ønskelig å koble bruken til studentenes praksis i skole og barnehage. Rommet som UiA har fått til formålet skal bygges om i løpet av høsten og etter planen stå klart i løpet av januar 2019. Innholdet vil være en blanding av fastmontert utstyr og ting man kan låne med til bruk andre steder. - Vi er i utviklingsfasen og jobber med å finne ut hvordan rommet skal se ut, hvordan det skal møbleres, hva slags teknologi det skal inneholde og hvordan det skal driftes, avslutter Kjerstin. Vi venter i spenning på resultatet. 3D-printing er en naturlig del