Meny
Velg seksjon Forside
Vi har nye websider på -> www.nped.no skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
DIGITALISERING I LÆRERUTDANNINGEN

Digitalisering i lärarutbildningen Fem norska lärarutbildningsinstitutioner – fem (?) projekt – ett mål: att utbilda framtida lärare med profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).

I januari 2018 startade Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, Høgskulen i Volda och Høgskolen i Østfold var sitt projekt med fokus på digitalisering i lärarutbildningen, finansierat av Kunnskapsdepartementet (sammanlagt 89,3 millioner NOK).

Alla projekt har samma övergripande mål: profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) för anställda och framförallt lärarstudenter. Alla projekt är byggt upp på olika sätt och har valt olika vägar som ska leda till målet, men vi ska alla använda stora delar av pengarna för att friköpa våra kollegor så att de aktivt kan arbeta med att utveckla den egna digitala kompetensen. I tillägg är samarbetet med praxisfältet, i olika former, en viktig del i alla projekt. Du kan läsa mer om alla projekt på Udirs sida: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/digitalisering-i-larerutdanningene/

Rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) står i fokus i alla våra projekt. Vi diskuterar bland annat vad alla kompetensmål som listas i detta, för lärarutbildningen rådgivande, dokument egentligen innebär. Vad vi lägger i begreppet PfDK, vilka digitala färdigheter samt vilken kunskap och förståelse av det digitala samhället våra kollegor behöver. Därför är det mer än lyckat att Ann-Therese Arstorp (Utdanningsdirektoratet), som är en av författarna av Rammeverkerket, koordinerar samarbetet mellan alla projekt.

En aspekt som blir viktigare och viktigare i dagens digitala samhälle är samarbete och delning. Vi projektledare bestämde oss direkt vid första övergripande koordineringsmöte i regin av Utdanningsdirektoratet att vi inte ville genomföra separata projekt eller - i värsta fall – konkurrera med varandra. Vi ska samarbeta och dela t.ex. material i alla områden där det är möjligt, och inte minst dela våra goda och dåliga erfarenheter, hjälpa varandra så att alla projekt ska kunna lyckas så bra som möjligt. Vi ser det nästan som ett enda stort projekt, med fem delprojekt, som ska säkerställa att lärarutbildningarna på alla universitet/ högskolor får ett digitalt lyft.

Vi är dock inte bara upptagna av den digitala kompetensen, men också hur det digitala samhället, undervisnings- och bedömningsformer påverkar och utveckla lärarrollen (och därmed rollen av lärarutbildaren). Fredrik Mørk Røkenes (projektleder DigGiLU, NTNU) och Ilka Nagel (projektleder DigiLU, HiØ) intervjuades kring exakt den frågeställningen i samband med NKUL 2018 – läs gärna hela intervjun.

Du har kanske sett i ”introducera dig” – tråden till facebookgruppen NPeDtillBETT2019 att några av deltagarna skriver att de är projektledare, jobbar i en lärarutbildning eller på en skola som är knuten till ett av digitaliseringsprojekten. Många av oss projektledare, några av våra kollegor från högskolan/ universitet och lärare från samarbetsskolor ska resa till BETT med NPeD. Bortsett från själva BETT mässan, så är ”NPeD-upplägget” en fantastisk möjlighet för oss att kunna diskutera digitalisering i lärarutbildningen med lärare, skolledare, IKT-samordnare och lärarutbildare från hela landet! Vi är intresserade i vad Du lägger i begreppet PfDK, vad Du tycker är viktiga (digitala) färdigheter som en framtidsorienterad lärarutbildare borde ha, hur Du ser på lärarrollen i utveckling, osv. Så, ta tag i oss under resan, i tunnelbanan, på BETT, i baren och diskutera med eller utmana oss!

Vi hoppas att vi verkligen lyckas med vårt stora projekt och att vi kommer att bidra till att Norge utbildar framtidens lärare så att de är rustade för dagens (och morgondagens) skola i ett digitalt samhälle där det gäller att designa en lärprocess som inte längre är bunden till fyra väggar och en person som äger kunskapen.

Fem norska lärarutbildningsinstitutioner – ett projekt – ett mål: att utbilda framtida lärare med profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).