Meny
Velg seksjon Forside
Vi har nye websider på -> www.nped.no skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vinner Gullepleprisen 2022 Terje Pedersen

Vi gratulerer Terje Pedersen, lærer ved Rothaugen skole i Bergen, med årets Gulleplepris

Årets vinner bruker sosiale medier på en forbilledlig og kreativ måte. Han bryter ned klasserommets vegger og grenser og inviterer omverdenen inn i elevenes digitale rom. Han går radikalt til verks, utfordrer elevene og inviterer inn eksperter på områder som skaper overskrifter i media, både Black lives matter-aktivister, Arne Treholt og dømte terrorister kan dukke opp via videolink i klasserommet. 

Sammen med kolleger har kandidaten typisk fått tildelt rommet ingen ville ha på skolen, og skapt det om til et formidlingssted alle ønsker å være. De har bygget en spennende læringslab fylt med diverse teknologier, som podcast, 3d print, dataspill og VR, og knyttet prosjekter til pedagogiske opplegg i skolens læreplaner. Her settes elevenes læring i sentrum ved å utfordre dem, inspirere dem, og overraske dem - med en forbilledlig bruk av teknologi uansett fag og læringsmål. 

Det er særlig ved bruk av VR at kandidaten har utmerket seg ved å skape spennende og engasjerende undervisningsopplegg. Vi er mange som har fått ta del i kandidatens engasjerende formidling, i blogger og andre kanaler, og ikke minst her på NKULs temadag som sist handlet om nettopp, VR. 

Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2022 til: 

Terje Pedersen, lærer ved Rothaugen skole i Bergen! 

Årets jury har bestått av: Bente Moen Kristiansen, Espen Clausen, Jørund Høie Skaug, Hege Lunde, Ilka Nagel og Tore Mydland.

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:

●Oppfyllelse av mål i gjeldende lære- og rammeplaner
●Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte 
●Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer  

Prisen som vi deler ut i samarbeid med Kopinor, er på 50 000 kr.

Det var i år fjorten nominerte kandidater til prisen. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. I år har vi merket oss flere kandidater som er gode formidlere av prosjektene de engasjerer seg i. Det er fantastisk å se engasjementet og interessen for å utvikle ideer, selv når budsjettene er trange og tiden ikke alltid strekker til. Det ble en god og interessant utveksling i juryen og vi kunne etter en helhetlig vurdering samle oss om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen. Avgjørelsen var enstemmig. 

Vi vil også benytte anledningen og framheve noen kandidater som også er helt der fremme i tetsjiktet, og som fortjener å bli nevnt for det spennende arbeidet de gjør: 

- Mari Lura Elvedal, som også går under navnet; “BokstavMari er en av disse viktige leselærerne. Hun gjør seg bemerket i arbeidet med fokus på lesing og STL+. Hun har en leken stil og med solid faglighet formidler hun fra arbeidet, deler eksempler på pedagogiske øvelser og bruk av teknologi, skaper engasjement ved å holde kurs og gi ut spennende lærebøker.
- Ingelin Nybakken jobber mye med digital kompetanse som basisferdighet i arbeidet for å utvikle opplegg for elever med lese - og skrivevansker. Hun deler fra innsikt og utvikling av ressurser der hun også formidler viktigheten av god digital dømmekraft, og ikke minst, - er hun en stor kilde til inspirasjon for sine kollegaer. 
- Vi ser også at rollen som skoleleder er viktig for implementering av IKT ved skolene. Skolelederne Karoline Hoel Balstad ved Bogstad skole, og Stine Jeppesen ved Vika videregående, er gode eksempler i så måte. De har jobbet målbevisst med planer for infrastruktur og iverksettelse av kompetanseutvikling slik at IKT inngår som en naturlig del av undervisningen ved skolen.