Meny
Velg seksjon Forside
Vi har nye websider på -> www.nped.no skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gullepleprisen 2016 tildelt Aud Marit Berge Feidje

Aud Marit Berge Feidje er tildelt årets gulleplepris på 10 000 kr for sitt arbeid med å bruke digitale verktøy på en ny måte i begynneropplæringen gjennom flere år ved å bruke arbeidsmetoden STL+, skrive seg til lesing med talestøtte.

Juryens begrunnelse:

Årets Gulleplevinner har jobbet med begynneropplæring i lesing og skriving i snart 20 år. Hun har lenge sett betydningen som god bruk av teknologi har i denne opplæringen, blant annet for å ta utgangspunkt i barnets egne opplevelser i språkinnlæringen.  Etter å ha blitt presentert for arbeidsverktøyet STL+ - “Å skrive seg til lesing med talestøtte” - i 2010 har hun jobbet systematisk og med et brennende engasjement for metoden. Vinneren har på beste måte brukt IKT til å fremme elevenes læring, med et bevisst forhold til at tidlig innsats gir best læringsresultat. Vinneren har tilpasset og utviklet metoden i takt med den teknologiske utviklingen og bevist at solid arbeid over tid gir godt utbytte. 

Gulleplevinneren har vært svært delaktig i nettverksgrupper i egen kommune, og har jobbet for å spre kunnskap om verktøyet gjennom å holde foredrag, kurs og workshops for ulike målgrupper. I tillegg har ho skolert lærere internt i kommunen i arbeidsmetoden. Vinneren er del av av en liten fådelt skole som har lykkes med å integrere IKT i alle fag, godt støttet av en engasjert rektor. De har på en forbilledlig måte klart å bruke IKT systematisk for å gi tilpasset læring i aldersblandede grupper, med en helhetlig tankegang fra barnehage til ungdomsskole. 

De som ønsker å høre mer om STL+ fra årets Gulleplevinner må gå på foredraget hennes fredag kl 11.00 i rom R8. 

Norsk Pedagogisk Dataforening er glade og stolte over å kunne tildele Gullepleprisen for 2016 til Aud Marit Berge Feidje fra Feios skule.

 

Juryen har bestått av Bente Moen Kristiansen, Øivind Stengrundet, Sissel Bjørkevold Thommassen, Phillip Kaspersen og Viggo Fedreheim.