Meny
Helsesykepleier
Hovedadresse Eddaveien 25 4327 SANDNES Telefon: 51338100 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Espen Nielsen
Fravær / permisjon
Fravær / permisjon
Gå til Google Classroom

Helsesøster på Øygard ungdomsskole er Hanna Christine Bland Simble. Hun er tilstede på skolen onsdagtorsdag og fredag. Alle dager fra kl.08.00-15.30.

Ta gjerne kontakt!


Skolehelsetjenesten består av helsesøster og skolelege. Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450 fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings- og utviklingsmiljø og bidra til en helsefremmende livsstil.

Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Noen ganger i halvåret er det skolelege på skolen. Skolelegen og helsesøster har taushetsplikt.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?

Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.

Fysiske plager; kartlegge, når bør lege kontaktes  Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet. 

Syn og hørsel; syn- og hørselstest ·        

Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc. Hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig. Skolehelsetjenesten kan henvise til, og samarbeide med andre tjenester i samråd med barn og foreldre.  

Les mer om skolehelsetjenesten på kommunens hjemmeside

Helsesøster har noen faste oppgaver: 8.trinn får undervisning om helsesirkelen, hva påvirker helsen vår?

Alle elevene får tilbud om individuell samtale og høyde og vekt måling etter nye nasjonale retningslinjer  

På 10.trinn arrangerer vi om høsten temadag om seksualitet, samliv og prevensjon.

Elevene i 10.trinn vil også få tilbud om påfyll av vaksine mot Polio, Difteri, Stivkrampe og Kikhoste