Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Sam Eydesgate 236 3660 Rjukan
Telefon: 35082710 Send oss e-post
Redaktør: Arne Persson
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juni 2024><<
juni 2024
mtotfls
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Psykisk helse

Skolen som arena for barn og unges psykiske helse

Tinn kommune deltar i perioden 2013 – 2017 i et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) har følgeforskningen.

Tema for prosjektet er «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» og det handler om skolens ansvar, roller og praksis når det gjelder barn og unges psykiske helse og grenseflater mot andre faginstanser.  

Kort om bakgrunn for forsknings- og utviklingsprosjektet.

Skolen er en sentral oppvekst- og læringsarena for barn og unge. Skolen skal være for alle og skal møte og tilrettelegge for mestring, læring og utvikling for det mangfoldet av elever som befinner seg der. Skolens læringstilbud skal bidra til elevenes identitetsutvikling, dannelse og kvalifikasjoner som skal gi livskvalitet og myndighet i eget liv og muligheter for deltakelse og livsutfoldelse på ulike arenaer i samfunnet. Disse overordnede perspektivene på elevenes utvikling og læring i skolens samfunnsmandat sammenfaller godt med gjeldende definisjon av begrepet psykisk helse: WHO definerer «psykisk helse» som «a state of well-being» der individet opplever å ha muligheter, å kunne takle hverdagslivets stress, å kunne arbeide og bidra til fellesskapet (Klepp & Aasheim 2010). En slik definisjon av psykisk velvære understreker at den subjektive opplevelsen påvirkes av omgivelsene og hendelser. Definisjonen innebærer videre at god psykisk helse er mer enn fravær av lidelse. God psykisk helse defineres som subjektiv opplevd mulighet for livsutfoldelse.  

Forskning viser at det er en sammenheng mellom psykisk helse og læring, og at god undervisning og et godt og inkluderende læringsmiljø fremmer helse, trivsel og læring. Om lag 15-20% av barn og unge under 18 år har psykiske vansker som går utover trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre (Folkehelseinstituttet, 2011).  

Selv om psykiske helse ikke er et vanlig brukt begrep i skolens styringsdokumenter og daglig språkbruk, viser skolens samfunnsmandat at elevenes psykiske helse er et viktig anliggende for skolens som læringsarena. Skolens brede samfunnsmandat slik det er definert i regelverket, viser at skolen på egne premisser har både en forebyggende, fremmende og ivaretakende rolle når det gjelder barn og unges psykiske helse.      

 

Alle skolene i Tinn har valgt sine områder å jobbe med. Rjukan ungdomsskole har bl.a. jobbet med dette i de to årene som var gått:

 • Økt elevmedvirkning i skolen, særlig i forbindelse med vurderingsarbeidet.
 • Bedret trivsel ved at elevene som har arbeidslivsfag har lagd bord, benker og blomsterkasser i skolegården.
 • Oppstart av prosjektet «Regning i alle fag», som del av satsingen «Ungdomstrinn i utvikling».
 • Oppstart av kantine.
 • Oppstart av gratis frokost.
 • Revidert plan for godt skolemiljø.
 • Flere aktiviteter/turneringer i aktivitetstid.
 • Foredrag om kroppspress for 8. og 9.trinn.
 • Tilbud om skilsmissekurs på 9.trinn (i samarbeid med helsesøster)
 • Samarbeid med FAU om temakveld om nettvett.
 • Lærerobservasjon og registrering i friminutt av elever som er alene.
 • iPad-opplæring for elever på 8. og 9.trinn.
 • Planlegging av elevrådskurs for ungdomsskolene i Tinn og Vinje.
 • Hvordan tar vi imot nye elever ved skolen? Planarbeid startet.    

Skolens koordinator for prosjektet er sosiallærer Beathe Lind.  

 

I tillegg til at skolene har sine prosjekter, er det også opprettet et tverrfaglig delprosjekt med tema «Felles barn – felles ansvar».  I dette prosjektet deltar følgende:

Fra PPT                                  - Gro S. Bergsland

Fra barnevern                        - Melene Eggerud

Fra helsesøstrene                  - Beathe Lie

Fra psykiatritjenesten             - Frøydis Miland

Fra barnehagene                   - Siri S. Gunleiksrud

Fra skolene i bygda                - Ulf V. Hope

Fra Rjukan barneskole           - Arne Persson

Fra Rjukan ungdomsskole     - Jorunn Dahl (prosjektleder)  

 

Prosjektets oppgaver er todelt:

 • Bedre kjennskap til hverandres fagområder
 • Lage plan for oppfølging av skolefravær i Tinn