Historie

Slettheia skole - litt historikk.På begynnelsen av 1960 årene ble det satt i gang en stor utbygging av Slettheia. I denne perioden ble det bygd 1880 boliger i hele Vågsbygd, og over halvparten av disse ble bygd i Slettheia.Det ble et stort behov for en ny skole. Den gang ble det også tenkt økonomi. For å lage en billigst mulig skole, ble det brukt de samme tegningene som ble brukt til Sjøstrand skole. Arne Mosfjell, som hadde vært lærer på Vågsbygd skole, ble rektor på denne nye skolen.
Slettheia skole har hele tiden vært en skole for barnetrinnet, 1.- 6.trinn og nå 1. –7.trinn Høsten 1984 overtok Nils Dåsvand rektorstillingen. Da var det 12 klasser på skolen med til sammen 275 elever og 22 lærere. Antall elever har holdt seg ganske godt. Det har ikke vært noen markert nedgang. I dag har vi ca.250 elever. Øvre Slettheia skole sto ferdig i 1972. Administrativt var den lagt under Slettheia skole.Bjarne Nilsen var undervisningsinspektør på Slettheia skole, men han fikk også ansvaret å administerer Øvre Sletthei skole i 6 år. I 1978 fikk Øvre Slettheia egen rektor. Anne Lise Gjul, Steinar Harbo og Olav Hauge har ledet skolen gjennom mange år.  
I 1996/97 fikk skolen et tilbygg for de nye førsteklassingene . 6 –åringene begynte nå på skolen, og skolen trengte større plass.2003 – 2004 gjennomgikk skole en total renovering. Vi fikk et stort tilbygg der 2. og 3.trinn holder til. Klasserommene ble gjort om til landskap med såkalte ”storklasserom”. Vi har ikke lenger lange korridorer og små klasserom. Det er en spennende utforming som krever samarbeid og god planlegging. Lærerne har også fått gode arbeidsplasser i egen ”trinnrom”.