Satsingsområder

Slettheia skole er en del av både nasjonale og lokale satsingsområder. Kunnskapsløftet 2020  (ny læreplan i 2020) og Rammeverket for Oppvekst i Kristiansand kommune er grunnlaget vi arbeider under. 

Slettheia skole samarbeider med UiA Dekomp om å utvikle utforskende undervisning gjennom sterk elevdeltakelse. Skolens ansatte er opptatt av å lage helhetlig undervisning gjennom felles tverrfaglige prosjekter på alle trinn i ulike perioder av skoleåret. Sentralt i dette arbeidet står elevmedvirkning.