Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med administrasjonen på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Heidi Høiland Arnesen
Rektor
Telefon: 51914391 / 92250782
Anne Katrine Mæland
Avdelingsleder
Telefon: 51914392 / 48003363
Ann Kristin Tønnessen
Avdelingsleder
Telefon: 51914393 / 40226308
Jostein Kallevik
Avdelingsleder og IKT-veileder
Telefon: 92816191 / 51914395
Anne Rosengren
Skolekonsulent
Telefon: 51914396
Ane Hauso
YOU-rådgiver
Utdanningsvalg og yrkesrådgivning
Telefon: 51914390
Caroline Anbjørnsen
Sosialrådgiver
Telefon: 51914396
Kristin Haga
Bibliotekar
Telefon: 51839290