Søke elevpermisjon

Hvis du skal søke permisjon (fri) for barnet ditt, må du sende inn søknad via Stavanger kommune sin portal.

Hvis du bare skal søke om èn dag, kan du ta det direkte med kontaktlærer. Alt over dette må søkes om i eget skjema, og går til rektor på skolen.