Rusta for livet - fellesskap, mestring og læring

Besøks- og leveringsadresse
Gjerdeveien 32
4027 Stavanger
Rektor
Heidi T. Høiland Arnesen

Om skolen

Tastarustå skole er en ungdomsskole i bydelen Tasta, med godt over 400 elever. Vi har både ordinær og tilrettelagt undervisning, og er svært stolte over skolen og elevene våre!