Informasjon om skolen

Tastarustå skole er en ungdomsskole i bydelen Tasta, med godt over 400 elever. Vi har både ordinær og særskilt tilrettelagt opplæring, og er svært stolte av skolen og elevene våre!

På Tastarustå har vi flere gode tiltak for økt trivsel og aktivitet i elevmiljøet:

  • Vi er en TL-skole med dedikerte trivselsledere, som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Les mer om TL her.
  • Et aktivt elevråd med sosialkomite (sos.kom) som arrangerer ukentlige påfunn.
  • Årlig skolerevy på 9. trinn, med egenlagde manus som øves inn og utøves over 3 uker for både elever og besøkende. Vi har et romslig amfi med proff scenebelysning som også blir brukt året rundt til storsamlinger og valgfag.

Skolen har også drevet foregangsarbeid når det kommer til pedagogisk bruk av gaming i undervisning, med eget spillrom etablert i 2018.

Vi har et positivt elevsyn, og bygger gode relasjoner med elevene våre.

Skolens slagord:
Rusta for livet - fellesskap, mestring og læring.