Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Skolen har utarbeidet en grundig trivselsplan for skolens elever og ansatte. 

Denne tar blant annet for seg

  • Arbeid med relasjoner
  • Samarbeid med hjemmet
  • Trygt og godt skolemiljø
  • Reglement for orden og oppførsel
  • Reglement for bruk av IKT

Hele planen er lagt ved som et vedlegg i PDF, i tillegg til Stavanger kommune sin forskrift om reglement for orden og atferd.